Радиуси на моделите


MD1100 - 3 mm

MD1200- 9 mm

MD3600-14 mm
  със зъб
MD1000 -16 mm

MD2006 - скосено